Anna Guzowska – Buraczewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.

I° specjalizacji Stomatologia Zachowawcza, II° specjalizacji Protetyka Stomatologiczna. Od wielu lat pracuje w Poradni Protetyki Stomatologicznej NZOZ Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o.Najbardziej ceni sobie dobry kontakt ludźmi oraz miłą i życzliwą atmosferę w gabinecie. gabineciegabineciegabinecie

Czas wolny spędza rodzinnie i w miarę możliwości aktywnie (żagle, narty, rower).
Lubi dobrą muzykę w szczególności lata 80-te