Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Rejestracja:

Personel:

                      Wykonujemy zabiegi wysoko specjalistyczne z zakresu implantologii. Specjalizujemy się też
 w regeneracji struktury kostnej z zastosowaniem ksenograftów oraz materiału własnego pacjenta. Stosujemy nowoczesne techniki szycia tkanek. Wykonujemy wszystkie zabiegi w znieczuleniu miejscowym resekcje ekstrakcje , reimplantacje zębów , usuwanie zębów zatrzymanych, usuwanie torbieli, plastyka połączenia ustno-zatokowego, repozycja i unieruchomienie złamanej szczęki lub żuchwy, odsłonięcie zęba zatrzymanego, plastyka wyrostka zębodołowego, nacięcie ropni zębopochodnych, zaopatrzenie urazów zębów i złamań kości szczęk.
 

                       Poradnia Chirurgii Stomatologicznej jest jednostką posiadającą akredytację CKMP i posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Chirurgii stomatologicznej oraz staży cząstkowych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych.