Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Rejestracja:

Personel:

           Poradnia Protetyki Stomatologii wykonuje protezy szkieletowe, szynoprotezy, protezy osiadające, korony, mosty, licówki porcelanowe zajmuje się schorzeniami stawu skroniowo- żuchwowego.
Jest jednostką posiadającą akredytację CKMP i posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji
w zakresie protetyki stomatologicznej oraz staży cząstkowych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych.