Poradnia Stomatologii Zachowawczej

Rejestracja:

Personel:

Poradnia stomatologii zachowawczej przyjmuje pacjentów na:

Poradnia stomatologii zachowawczej jest jednostką posiadającą akredytację CKMP i posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz staży cząstkowych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych.