O Nas

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna istnieje od ponad 50 lat.

Początkowo funkcjonowała w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Świadczyła specjalistyczne usługi stomatologiczne dla całego województwa olsztyńskiego.

Zatrudniała wysoko wyspecjalizowanych lekarzy stomatologów we wszystkich specjalnościach stomatologicznych dlatego prowadziła również działalność dydaktyczną polegającą na kształceniu przyszłych lekarzy specjalistów!

Od 1999 roku Przychodnia została wydzielona ze struktur szpitala i stała się samodzielną jednostką. Od 2002 roku Przychodnia stała się Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i przyjęła nazwę NZOZ Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna.

Nasze Poradnie

Kontynuując wieloletnie tradycje Przychodnia świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne, realizuje kontakty
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prowadzi działalność dydaktyczną kształcąc przyszłych specjalistów, prowadzi staże podyplomowe dla lekarzy dentystów i kształci wykwalifikowany personel średni.

NZOZ WSPS Sp z o.o zatrudnia  lekarzy specjalistów we wszystkich  dziedzinach stomatologicznych, lekarzy
w trakcie specjalizacji i lekarzy stażystów podyplomowych.