Poradnie

Jesteśmy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Oferujemy specjalistyczne usługi stomatologiczne w zakresie:

Świadczymy usługi w ramach umowy z NFZ dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Poradnia Chirurgii
Stomatologicznej

Przejdź Do Poradni

Poradnia
Periodontologiczna

Przejdź Do Poradni

Poradnia
Ortodontyczna

Przejdź Do Poradni

Poradnia Protetyki
Stomatologicznej

Przejdź Do Poradni

Poradnia Stomatologii
Zachowawczej

Przejdź Do Poradni

Poradnia Stomatologii
Dziecięcej

Przejdź Do Poradni