Anna Dzirba-Rucińska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Od 2018 roku Specjalista Stomatologii Dziecięcej.
Od początku swoją drogę zawodową związała z pracą z dziećmi odbywając staż podyplomowy staż podyplomowy w Poradni Stomatologicznej Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.
Od 2021 roku pracuje w poradni Stomatologii Dziecięcej NZOZ Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej Sp z o.o.