Aneta Lewczuk

Absolwentka Wydziału Lekarsko Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej.
Ponad 10-letni staż pracy w NZOZ Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej Sp. z o.o
w Olsztynie w Poradni Chirurgii Stomatologicznej.
Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Uzyskała certyfikat umiejętności implantologicznych European Dental Implant Institute Vivadental.