<- Powrót

Pracownia Diagnostyki  Obrazowej

tel. 89 5399959 w. 21

Rejestracja :

Pacjenci przyjmowani na bieżąco

Pracownia wykonuje zdjęcia zębowe:

  • wewnątrzustne
  • pantomograficzne

Wykonujemy zdjęcia w ramach umowy z NFZ , na podstawie umów zawartych z świadczeniodawcami i odpłatnie.