<- Powrót

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Rejestracja telefoniczna:

tel. 89 5399959 w. 27 lub osobiście w gabinecie

Personel:

  • Anna Guzowska – specjalista II° protetyki stomatologicznej
  • Olga Serguć  specjalista protetyki stomatologicznej
  • Monika Osik – rezydent
  • Aleksandra Dzierżak – Skomorowska – rezydent
  • Marzena Staśkiewicz – higienistka stomatologiczna 

Poradnia Protetyki Stomatologii jest jednostką posiadającą akredytację CKMP i posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej oraz staży cząstkowych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych.