<- Powrót

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Rejestracja telefoniczna:

tel. 89 5399959 w. 27 lub osobiście w gabinecie

Personel:

  •  Sebastian Pytlowany – specjalista protetyki stomatologicznej
  •  Anna Guzowska – specjalista II° protetyki stomatologicznej
  •  Monika Osik – rezydent
  •  Olga Serguć – rezydent
  •  Marzena Staśkiewicz – higienistka stomatologiczna

Poradnia Protetyki Stomatologii jest jednostką posiadającą akredytację CKMP i posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej oraz staży cząstkowych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych.