<- Powrót

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Rejestracja telefoniczna:

tel. 89 539 99 59 w. 23 lub osobiście w gabinecie

Personel:

  • Jerzy Gawryluk  – specjalista II° chirurgii szczękowo – twarzowej
  • Sławomir Mazur – specjalista II° chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej
  • Aneta Lewczuk – specjalista chirurgii stomatologicznej
  • Katarzyna Leszczyńska – rezydent
  • Hanna Witkowska – Moczyńska – rezydent
  • Anna Kowalska – pielęgniarka
  • Iwona Steffen – higienistka stomatologiczna
  • Justyna Polender – higienistka stomatologiczna

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej jest jednostką posiadającą akredytację CKMP i posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Chirurgii stomatologicznej oraz staży cząstkowych we wszystkich specjalnościach stomatologicznych.